Hlavní obsah

pravidelně

Vyskytuje se v

let: pravidelný/mezinárodní/vnitrostátní letscheduled/international/domestic flight

návštěvník: (pravidelní) návštěvníci divadeltheatregoers, playgoers

nepravidelný: med. nepravidelná srdeční činnostirregular heartbeat

pravidelný: v pravidelných intervalechat regular intervals

pravidelný: pravidelný letregular flight

pravidelný: pravidelný odjezd podle jízdního řáduscheduled departure

pravidelný: geom. pravidelný trojúhelníkregular triangle

pravidelný: ling. pravidelné slovesoregular verb

sloveso: (ne)pravidelná slovesa(ir)regular verbs