Hlavní obsah

pravidelně

Vyskytuje se v

let: pravidelný/mezinárodní/vnitrostátní letscheduled/international/domestic flight

návštěvník: (pravidelní) návštěvníci divadeltheatregoers, playgoers

nepravidelný: med. nepravidelná srdeční činnostirregular heartbeat

pravidelný: v pravidelných intervalechat regular intervals

sloveso: (ne)pravidelná slovesa(ir)regular verbs

pravidelně: pravidelně cvičittake regular exercise