Hlavní obsah

compare [kəmˈpeə]

Sloveso

  1. sth with/to sth porovnat, srovnat co s čímcompare notes with sb on sthvyměnit si názory s kým na co, probrat to s kým
  2. sb/sth to/with sb/sth přirovnat koho/co ke komu/čemu
  3. (vy)rovnat se komu/čemu, být srovnatelný s čímnothing compares to sb/sthkomu/čemu se nic nevyrovnácompare favourably/unfavourably with sthbýt lepší/horší ve srovnání s čím

Vyskytuje se v

compared: compared with/to sthv porovnání, ve srovnání s čím, oproti čemu

note: compare notes with sb on sthvyměnit si názory s kým na co, probrat to s kým

compare: beyond comparebezkonkurenční, nesrovnatelný mimořádný