Hlavní obsah

názor

Podstatné jméno, rod mužský

  • (mínění) opinion, (point of) view(přesvědčení) belief, convictionpodle mého názoruin my opinionJaký máš na to názor?What is your opinion of that?Jsem toho názoru, že ...I hold the view/opinion that ...změnit názorchange one's mind/opinion

Vyskytuje se v

různit se: Názory se různí.Opinions differ.

všeobecně: všeobecně rozšířený názorpopularly held belief

výměna: výměna názorůexchange of views/opinions

dle: dle mého názoru ...in my opinion ...

klonit se: klonit se k názoru, žetend/be inclined to think that ...

opačný: Jsem opačného názoru.I am of the opposite opinion.

osobní: můj osobní názormy personal opinion

panovat: Panuje obecný názor, že ...There is a widespread belief that ...

přiklánět se: přiklánět se k názoru, že ...tend/be inclined to think that ...

přimět: Co tě přimělo změnit názor?What made you change your mind?

rozcházet se: Naše názory se rozcházejí.Our opinions diverge.

sdílet: sdílet čí názorshare sb's opinion

stejný: mít stejný názorhave the same opinion

uvítat: Uvítali bychom vaše názory.We would welcome your views.

věc: To je věc názoru.It's a matter of opinion.

zastávat: Zastávám názor, že ...I hold the view/advocate that ...

změnit: Změnil jsem názor.I('ve) changed my mind.

vyměnit: vyměnit si názory na coexchange views on sth