Hlavní obsah

nehledě

Vyskytuje se v

nehledě: na co regardless, irrespective of sthnehledě na

přímo: Eyes front!voj. Přímo hleď!

svůj, svá, své, svoje: Mind your own business.Hleď si svého.

kůň: Don't look a gift horse in the mouth.Darovanému koni na zuby nehleď.

brink: be on the brink of deathbýt na pokraji smrti, hledět smrti do očí

eye: voj. Eyes right!Vpravo hleď!

gunpoint: be held at gunpointhledět do hlavně zbraně, být ohrožován (střelnou) zbraní

mindful: be mindful of sthmyslet, dbát, hledět na co, mít na paměti co

respecter: be a respecter of sthdůsledně respektovat co, hledět, potrpět si na co zásadu ap.

ahead: look straight aheadhledět přímo před sebe

matter: No matter how old I am ...Nehledě na to, kolik je mi let ...

grindstone: keep one's nose to the grindstonehledět si své práce

hledět: dbát na co, čeho mind, heed sth, věnovat pozornost pay* attention to sthhledět (si)