Hlavní obsah

nijak

Příslovce

  1. (žádným způsobem) in no way, nohow(se záporem) in any way(nikterak) nowisese slovesem se překládá často záporem pomocí noNijak mě to neudivilo.It was no surprise to me.
  2. (nevýrazně) bland(ly), dull(y), insipidlyo vzhledu a dojmu pomocí příd. jména

Vyskytuje se v

souviset: bear no relation to sth, have nothing to do with sthnijak nesouviset s čím

zvlášť: none too, not very whatnijak zvlášť jaký

uškodit: It will do you no harm.To ti nijak neuškodí.

enamoured: přen. not be enamoured of sthnebýt nijak nadšený čím

no: in no waynijak

relation: have no relation to sthnijak nesouviset s čím

true: true to typecharakteristický, typický, nevymykající se běžnému, typově odpovídající, nijak nevybočující od ostatních

way: in no waynijak, ani trošku

appeal: It has little appeal for me.To mě nijak neláká.

good: The treatment didn't do any good.Léčba nijak nepomohla.

herself: She herself was not happy about it.Ona sama tím nebyla nijak nadšená.

unimpressed: He was totally unimpressed by their performance.Jejich výkon na něj nijak nezapůsobil.

untroubled: He was untroubled by the loss.Prohra mu nijak nevadila., Z prohry si nic nedělal.

nijak: It was no surprise to me.Nijak mě to neudivilo.