Hlavní obsah

nijak

Příslovce

  1. (žádným způsobem) in no way, nohow(se záporem) in any way(nikterak) nowisese slovesem se překládá často záporem pomocí noNijak mě to neudivilo.It was no surprise to me.
  2. (nevýrazně) bland(ly), dull(y), insipidlyo vzhledu a dojmu pomocí příd. jména

Vyskytuje se v

souviset: nijak nesouviset s čímbear no relation to sth, have nothing to do with sth

zvlášť: nijak zvlášť jakýnone too, not very what

souviset: To s tím nijak nesouvisí.It has nothing to do with it.

uškodit: To ti nijak neuškodí.It will do you no harm.