Hlavní obsah

hořet

Nedokonavé sloveso

  1. (spalovat se) burn(být v plamenech) be in flames/on fire/ablaze(jasně planout) blazeHoří!Fire!Hoří nám dům!Our house is on fire!
  2. (vydávat světlo) burn, glowJen hoří. horečkouHe is hot with fever.

Vyskytuje se v

afire: be afirehořet, planout, být v plamenech

aflame: be aflamei přen. planout, hořet

burn: be burninghořet, pálit se

bursting: be bursting to do sthnemoci se dočkat, hořet nedočkavostí udělat co

burst into: burst into flamesvzplanout, začít hořet

fire: Fire!Hoří!