Hlavní obsah

hořící

Vyskytuje se v

hořet: Hoří!Fire!

hořet: Hoří nám dům!Our house is on fire!

hořet: Jen hoří. horečkouHe is hot with fever.

afire: be afirehořet, planout, být v plamenech

aflame: be aflamei přen. planout, hořet

burn: be burninghořet, pálit se

bursting: be bursting to do sthnemoci se dočkat, hořet nedočkavostí udělat co

burst into: burst into flamesvzplanout, začít hořet

fire: Fire!Hoří!