Hlavní obsah

burn [bɜːn]

Podstatné jméno

  • popálenina, spáleninacold burnomrzlina z kontaktu s velmi studeným povrchemfirst-degree/second-degree burnpopálenina prvního/druhého stupně

Vyskytuje se v

bridge: burn one's bridgesspálit za sebou (všechny) mosty

burn out: burn (itself) outdohořet, vyhasnout oheň, vyhořet palivo

burn out: burn osf outzcela se vyčerpat i mentálně ap., vyhořet

burn up: burn sb upžrát koho co

candle: burn the candle at both endspracovat od (ne)vidím do nevidím nemít dost odpočinku

midnight: burn the midnight oilponocovat nad prací, učením ap., pracovat dlouho do noci

money: have money to burnnevědět, co s penězi, mít peněz na rozdávání být velice bohatý

pocket: burn a hole in sb's pocketpálit koho v kapse peníze - chtít rychle utrácet

acid: med. acid burnpoleptání

burn down: burn sth downvypálit, spálit co budovu ap.

burning: burning thirstpalčivá žízeň

degree: med. third-degree burnpopálenina třetího stupně

effigy: burn/hang sb in effigyupálit/pověsit figurínu koho na protest ap.

ground: be burnt to the groundvyhořet do základů

powder: powder burnožeh (střelným prachem) při výstřelu

second: second-degree burnpopálenina druhého stupně

stake: burn sb at the stakeupálit koho na hranici

stake: be burned at the stakeshořet na hranici

umber: burnt/raw umberpálená/přírodní umbra