Hlavní obsah

nám

Zájmeno

  • (to) usPošlete nám to.Send it to us.Dejte nám vědět.Let us know.Přijď k nám.Come to our place., (na návštěvu) Come to see us.viz též my

Vyskytuje se v

nás: for uspro nás

u: odkud jsem where I'm from, doma at our place, v zemi in our countryu nás

zbavit: deliver us from evilnáb. zbav nás od zlého

benzin: We have run out of fuel.Došel nám benzín.

docházet: We are running out of sugar.Dochází nám cukr.

dojít: We've run out of petrol.Došel nám benzín.

doma: At our place.U nás doma.

hořet: Our house is on fire!Hoří nám dům!

chybět: We still fall short of hundred pounds.Ještě nám něco chybí do sta liber.

k, ke, ku: Come to our place.Přijď k nám.

každý: each of uskaždý z nás

mluvit: We are not on speaking terms.My spolu nemluvíme.

nám: Send it to us.Pošlete nám to.

naobědvat se: Will you have lunch with us?Naobědváš se s námi?

naúčtovat: They charged us 200 dollars for it.Naúčtovali nám za to 200 dolarů.

nezbývat: We don't have much time left.Nezbývá nám moc času.

odpustit: forgive us our sinsbibl. odpusť nám naše hříchy

porouchat se: Our car broke down.Porouchalo se nám auto.

potkat (se): We were struck by misfortune.Potkalo nás neštěstí.

projet: They went past us.Projeli kolem nás.

před, přede: aheadpřed sebou/námi na cestě ap.

předem: Let us know in advance.Dejte nám vědět předem.

představit: Can you introduce us?Můžete nás představit?

přiblížit: Can you give us an idea of how ...?Můžeš nám nějak přiblížit, jak...?

přidat se: We were joined by one ...Přidal se k nám jeden ...

připojit se: We were joined by a few other people.Připojilo se k nám pár dalších lidí.

přislíbit: They promised to help us.Přislíbili nám pomoc.

příslušet: It is not for us to judge.To nám nepřísluší soudit.

sledovat: We are being followed.Sledují nás.

spasit: That won't help us.To (už) nás nespasí.

stát: It cost us about ...Stálo nás to asi ...

umožnit: We were not allowed to do it.Nebylo nám to umožněno.

určitě: Be sure to visit us.Určitě nás navštivte.

váhat: Don't hesitate to contact us.Neváhejte nás kontaktovat.

všichni, všechny, všechna: all of you/usvy/my všichni

vyfotografovat: Could you take a picture of us?Mohl byste nás vyfotografovat?

vyzradit: He will give us away.Vyzradí nás.

zajistit: Can you arrange the tickets for us?Můžete nám zajistit lístky?

zaslat: Send in your CV with ...Zašlete (nám) životopis s ...

zbývat: We don't have much time left.Nezbývá nám moc času.

pracovat: Time is on our side., Time is in our favour.Čas pracuje pro nás.

smilovat se: Lord, have mercy on us!Bože, smiluj se nad námi!

all: all of usmy všichni

charge: They charged us 200 dollars for it.Naúčtovali nám za to 200 dolarů.

dead: dead aheadpřímo před námi

deliver: náb. deliver us from evilzbav nás všeho zlého

evil: bibl. deliver us from evilzbav nás od zlého

bring off: We didn't bring it off.Nepovedlo se nám to.

burgle: We've been burgled.Vykradli nás.

close: They are closing on us.Dohánějí nás.

come between: Money can never come between us.Peníze nás nikdy nerozdělí.

command: We were commanded to walk on.Přikázali nám, abychom šli dál.

could: Could you help us?Mohl byste nám pomoci?

follow: We are being followed.Jsme sledováni., Sledují nás.

fuel: We ran out of fuel.Došlo nám palivo.

have: We had our money stolen.Ukradli nám peníze.

homeboy: my homeboyskluci/chlapi (tam) od nás

idea: Can you give us an idea of ...Můžeš nám nějak přiblížit ...

join: Will you join us?Přidáte se k nám?

none: none of usnikoho/žádný z nás

of: many of usmnozí z nás

ourselves: people like ourselveslidé jako my

out of: We are/have run out of petrol.Došel nám benzín.

run out: We ran out of petrol.Došel nám benzín.

short: We are running short of sth.Už nám dochází co.

sometime: Come and see us sometime.Přijď nás někdy navštívit.

take: It will take (us) years.To (nám) potrvá léta.

us: Will you join us?Přidáš se k nám?

bedpost: between you and me and the bedpost(jen) mezi námi (dvěma), mezi námi děvčaty

gatepost: between you, me, and the gatepostjenom mezi námi přísně důvěrně

my: with uss námi