Hlavní obsah

pracovat

Nedokonavé sloveso

  1. (dělat práci) work(těžce) labour, grindTvrdě jsem na to pracoval.I worked hard to get it.
  2. (vykonávat zaměstnání) jako co, pro koho work, be employed as sth, for sbKde pracuješ?Where do you work?pracovat na směnywork (in) shiftspracovat na částečný úvazekwork part-time, be in part-time employment
  3. (být činný) be active(jednat) pro koho act for sb
  4. (používat při práci) s čím work with sth, handle sth
  5. (fungovat) work, operate, function
  6. (tvořit ap.) na čem work on sth

Vyskytuje se v

počítač: work/sit at a computerpracovat/sedět u počítače

přesčas: work overtimepracovat přesčas

usilovně: work/think hardusilovně pracovat/přemýšlet

úvazek: work full-time/part-time, (be in) full-time/part-time employment(pracovat na) plný/poloviční úvazek

částečný: I work part-time.Pracuji na částečný úvazek.

jako: She worked as a teacher.Pracovala jako učitelka.

oddech: work without rest/respitepracovat bez oddechu

rád: I'd rather work at home.Raději bych pracoval doma.

skupina: work in groupspracovat ve skupinách

směna: work (in) shiftspracovat na směny

těžce: work hardtěžce pracovat

tlak: work under pressurepracovat pod tlakem času ap.

tvrdě: work/train hardtvrdě pracovat/trénovat

article: be in articlesbýt na praxi, stážovat, pracovat jako koncipient právník, účetní ap.

available: be available for workmoci nastoupit do práce, moci začít pracovat, být práceschopný

away: work away on sthpořád pracovat na čem bez přerušení

bench: serve on the benchpracovat jako soudce

employment: (be in) full/part-time employment(pracovat na) plný/částečný úvazek

handle: easy to handlesnadno ovladatelný, se kterým se lehce pracuje

literate: computer literatepočítačově gramotný, schopný pracovat s počítačem

do: They don't want to work.Nechtějí pracovat.

double: farmer who doubles as a nursefarmářka, která pracuje také jako zdravotní sestra

enough: He was old enough to work.Byl dost starý na to, aby mohl pracovat.

just: He works just as hard as Peter.Pracuje zrovna tak tvrdě jako Petr.

own: I work best on my own.Nejlépe pracuji sám.

shift: work shiftspracovat na směny

to: He's old enough to work.Je dost starý na to, aby pracoval.

until: We work until 2 a.m.Pracujeme až do 2 hodin ráno.

whereby: a system whereby we work more overtimesystém, podle něhož pracujeme více přes čas

who: Who do you work for?Pro koho pracuješ?

pracovat: work (in) shiftspracovat na směny