Hlavní obsah

tvrdě

Příslovce

  1. (pevně, neohebně) hard
  2. (neústupně) hard(přísně) sternly, strictly(ostře) harshlytvrdě kritizovat koho/cocriticize sb/sth harshly
  3. (těžce) hardtvrdě pracovat/trénovatwork/train hard
  4. (hluboce) deeplytvrdě spátbe fast/sound asleep, be in a deep sleep, sleep deeply, hovor. be dead to the world

Vyskytuje se v

dřevo: hard/soft woodtvrdé/měkké dřevo

přistání: hard/soft landingtvrdé/měkké přistání

tvrdý: hard woodtvrdé dřevo

vazba: hardback, AmE hardcoverpolygr. tvrdá vazba, kniha v tvrdé vazbě

pracovat: I worked hard to get it.Tvrdě jsem na to pracoval.

udeřit: He hit her hard in the face.Udeřil ji tvrdě do obličeje.

vázaný: hardbound, hardback, casebound, AmE hardcovervázaný v tvrdých deskách kniha

oříšek: tough nut to crackpřen. tvrdý oříšek těžký úkol

palice: be pig-headed, be stubborn, be headstronghovor. mít tvrdou palici

contest: hotly contestedostře diskutovaný otázka, s tvrdou konkurencí trh ap.

deep: be in a deep sleeptvrdě spát

hard: medium hardstředně tvrdý, střední tvrdosti

hotly: hotly contestedvyrovnaný, s tvrdou konkurencí soutěž ap., ostře diskutovaný otázka ap.

marble: Purbeck marbletvrdý vápenec velmi kvalitní - užívaný na sloupy

palate: anat. hard/soft palatetvrdé/měkké patro

proposition: tough proposition(tvrdý) oříšek, nelehká věc, problém

sturdy: sturdy papertvrdý papír čtvrtka ap.

wooded: soft/hard-woodeds měkkým/tvrdým dřevem strom ap.

all: For all her sensitivity, she's extremely tough.Přes všechnu svou citlivost je neobyčejně tvrdá.

down: That is down to hard work.To jen díky tvrdé práci.

insistent: She was insistent that ...(Tvrdě) trvala na tom, že ...

just: He works just as hard as Peter.Pracuje zrovna tak tvrdě jako Petr.

sound: be in a sound sleeptvrdě spát, hovor. zařezávat

tvrdě: be fast/sound asleep, be in a deep sleep, sleep deeply, hovor. be dead to the worldtvrdě spát