Hlavní obsah

pracující

Vyskytuje se v

počítač: pracovat/sedět u počítačework/sit at a computer

přesčas: pracovat přesčaswork overtime

usilovně: usilovně pracovat/přemýšletwork/think hard

úvazek: (pracovat na) plný/poloviční úvazekwork full-time/part-time, (be in) full-time/part-time employment

částečný: Pracuji na částečný úvazek.I work part-time.

jako: Pracovala jako učitelka.She worked as a teacher.

oddech: pracovat bez oddechuwork without rest/respite

rád: Raději bych pracoval doma.I'd rather work at home.

skupina: pracovat ve skupináchwork in groups

směna: pracovat na směnywork (in) shifts

těžce: těžce pracovatwork hard

tlak: pracovat pod tlakem času ap.work under pressure

tvrdě: tvrdě pracovat/trénovatwork/train hard

article: být na praxi, stážovat, pracovat jako koncipient právník, účetní ap.be in articles

available: moci nastoupit do práce, moci začít pracovat, být práceschopnýbe available for work

away: pořád pracovat na čem bez přerušeníwork away on sth

bench: pracovat jako soudceserve on the bench

employment: (pracovat na) plný/částečný úvazek(be in) full/part-time employment

full-time: zaměstnanci (pracující) na plný úvazekfull-time staff

handle: snadno ovladatelný, se kterým se lehce pracujeeasy to handle

literate: počítačově gramotný, schopný pracovat s počítačemcomputer literate

worker: Strana pracujících, Dělnická stranaWorkers' Party

working: pracující matkaworking mother

do: Nechtějí pracovat.They don't want to work.

double: farmářka, která pracuje také jako zdravotní sestrafarmer who doubles as a nurse

enough: Byl dost starý na to, aby mohl pracovat.He was old enough to work.

just: Pracuje zrovna tak tvrdě jako Petr.He works just as hard as Peter.

own: Nejlépe pracuji sám.I work best on my own.

shift: pracovat na směnywork shifts

to: Je dost starý na to, aby pracoval.He's old enough to work.

until: Pracujeme až do 2 hodin ráno.We work until 2 a.m.

whereby: systém, podle něhož pracujeme více přes časa system whereby we work more overtime

who: Pro koho pracuješ?Who do you work for?

pracovat: pracovat na směnywork (in) shifts