Hlavní obsah

shift [ʃɪft]

Podstatné jméno

  1. posun, změna v názorech ap.paradigm shiftzásadní změna v přístupu
  2. směna pracovnísport. (jedno) střídání pobyt hráče na leděwork (in) shiftspracovat na směnyshift workpráce na směny

Vyskytuje se v

shift: řadit, přeřadit rychlost v autěshift (gears)

foreman: vedoucí směnyshift foreman

gear: (pře)řadit v autěchange/shift gears

leader: vedoucí směnyshift leader

shifting: pohyblivý/tekutý písekshifting sand

weight: přenášení váhy na lyžích ap.weight shifting

denní: denní směnaday shift

neutrál: zařadit neutrálshift/change into neutral, put the car in(to) neutral

pracovat: pracovat na směnywork (in) shifts

pracovní: pracovní směnawork shift

provoz: provoz na směnyshift operation

přenést: přenést váhu (z nohy na nohu)move/shift one's weight (from one foot to the other)

ruční: ruční řazení v autěmanual shift/transmission

rychlost: přeřadit rychlostchange/AmE shift gears

směna: noční směnanight shift

střídání: sport. (hokejové) střídánícelé řady line change, pobyt hráče na ledě shift

tekutý: tekuté pískyshifting sands

zařadit: zařadit vyšší rychlostshift/gear up, upshift

přeřadit: přeřadit na vyšší/nižší rychlostBrE change/AmE shift to a higher/lower gear, BrE change/AmE shift up/down

vyřadit: vyřadit (rychlost) v autěput the car in/shift into neutral, take the car out of gear