Hlavní obsah

shifting [ˈʃɪftɪŋ]

Podstatné jméno

Vyskytuje se v

shift: shift (gears)řadit, přeřadit rychlost v autě

foreman: shift foremanvedoucí směny

gear: change/shift gears(pře)řadit v autě

gear: shift to first gearpodřadit na jedničku

leader: shift leadervedoucí směny

shift: hovor. shift for osfstarat se sám o sebe, být odkázán sám na sebe

shift: shift offodsunout zbavit se, odložit

shift: Shift yourself!Pohni (se)!, Uhni!

shift: shift downpodřadit

shift: paradigm shiftzásadní změna v přístupu

shift: shift workpráce na směny

weight: weight shiftingpřenášení váhy na lyžích ap.

shift: work (in) shiftspracovat na směny

denní: denní směnaday shift

neutrál: zařadit neutrálshift/change into neutral, put the car in(to) neutral

pracovat: pracovat na směnywork (in) shifts

pracovní: pracovní směnawork shift

provoz: provoz na směnyshift operation

přenést: přenést váhu (z nohy na nohu)move/shift one's weight (from one foot to the other)

ruční: ruční řazení v autěmanual shift/transmission

rychlost: přeřadit rychlostchange/AmE shift gears

směna: noční směnanight shift

střídání: sport. (hokejové) střídánícelé řady line change, pobyt hráče na ledě shift

tekutý: tekuté pískyshifting sands

zařadit: zařadit vyšší rychlostshift/gear up, upshift

zařadit: zařadit jedničku/dvojkuengage first/second gear, shift into first/second gear

přeřadit: přeřadit na vyšší/nižší rychlostBrE change/AmE shift to a higher/lower gear, BrE change/AmE shift up/down

směna: pracovat na směnywork (in) shifts

vyřadit: vyřadit (rychlost) v autěput the car in/shift into neutral, take the car out of gear