Hlavní obsah

těžce

Vyskytuje se v

atletika: wrestling, boxing and weightliftingsport. těžká atletika

ďábelsky: diabolically difficultďábelsky těžký

kov: heavy/light/precious/noble/rare metaltěžký/lehký/drahý/ušlechtilý/vzácný kov

popálenina: severe burnstěžké popáleniny

strojírenství: light/heavy/general engineeringlehké/těžké/všeobecné strojírenství

těžký: heavy machine gunvoj. těžký kulomet

tíže: Earth's gravityfyz. zemská tíže

ublížení: grievous/actual bodily harmpráv. těžké/lehké ublížení na zdraví/těle

váha: lightweight/middleweight/heavyweightsport. lehká/střední/těžká váha

zraněný: slightly/seriously/badly injuredlehce/vážně/těžce zraněný

dostání: It's hard to get.Je to těžko k dostání.

naučit se: English is not hard to learn.Angličtinu není těžké se naučit.

pořádně: It was pretty heavy.Bylo to pořádně těžké.

práce: light/hard worklehká/těžká práce

představit si: It is hard to imagine.Je těžké si to představit.

přístupný: hard to accesstěžko přístupný

raněný: severely/(s)lightly wounded/injuredtěžce/lehce raněný

řešitelný: hard/easy to solvetěžko/snadno řešitelný

říct: It's hard to say.Těžko říct.

srozumitelný: difficult/easy to understandtěžko/snadno srozumitelný

škoda: cause severe damage, do a lot of damagezpůsobit/napáchat těžké škody

uhádnout, uhodnout: It is not hard to guess.Není těžké to uhádnout.

ukázat se: It proved to be very difficult.Ukázalo se to být velmi těžké.

utrpět: He suffered a severe injury.Utrpěl těžké zranění.

zasadit: deal a heavy blow to sb/sthpřen. zasadit těžkou ránu komu/čemu událost ap.

zranění: serious/slight/fatal injurytěžké/lehké/smrtelné zranění

armed: heavily armedtěžce ozbrojený

bodily: grievous/actual bodily harmtěžké/lehké ublížení na zdraví

deal: have a bad dealmít těžký úděl

flak: get a lot of flak from sbdostat kartáč od koho, být těžce kritizován kým

fumble: fumble for words(těžko) hledat slova, krkolomně se vyjadřovat

gravely: gravely illtěžce nemocný

harm: (grievous) bodily harm(těžké) ublížení na zdraví

heavy: heavy breathingtěžký dech

heavy-duty: heavy-duty equipmentvybavení pro těžký provoz

manufacturing: heavy manufacturingtěžký průmysl, těžké strojírenství

massive: massive heart attacktěžký infarkt

metal: heavy/precious/non-ferrous metalstěžké/drahé/barevné kovy

obtain: difficult to obtaintěžko získatelný

offence: práv. capital offencetěžký zločin

servitude: hist. penal servitudetrest nucených prací, těžký žalář

smokestack: smokestack industries(tradiční) těžký průmysl znečišťující ovzduší

time: thin timetěžké období

understand: hard to understandtěžko pochopitelný

weight: sport. heavy weighttěžká váha

bitch: The test was a bitch.Ten test byl kurevsky těžký.

find: hard to findtěžko k nalezení

hard: It's hard to say.Těžko říct.

increasingly: It's increasingly difficult to get a job.Je stále těžší sehnat práci.

injury: sustain severe injuriesutrpět těžká zranění

boggle: the mind boggles at sthnad čím zůstává rozum stát, co je za hranicí chápání, co je těžko představitelné

break: break the back of sthmít za sebou tu nejtěžší část čeho cesty, jednání ap.

lead: as heavy as leadtěžký jako olovo

uphill: uphill struggle/battle/worktěžký úkol/těžký boj/těžká práce

těžce: seriously illtěžce nemocný