Hlavní obsah

ublížení

Podstatné jméno, rod střední

  • harm(poranění, újma) injury, hurtpráv. těžké/lehké ublížení na zdraví/tělegrievous/actual bodily harmnapadení a ublížení na zdravíassault and battery

Vyskytuje se v

chtít: I didn't mean to hurt you.Nechtěl jsem ti ublížit.

ublížit: I didn't mean to hurt you.Nechtěl jsem ti ublížit.

kuře: He wouldn't hurt a fly.Neublížil by ani kuřeti.

bodily: grievous/actual bodily harmtěžké/lehké ublížení na zdraví

disservice: do sb a disserviceuškodit, ublížit komu, poškodit koho

harm: do sb harmublížit komu, zranit koho

hurt: hurt osfporanit se, zranit se, ublížit si

occasion: assault occasioning actual bodily harmpřepadení s lehkým ublížením na zdraví

violence: do violence to sb/sthublížit komu, poškodit co, překroutit fakta ap.

anybody: I didn't hurt anybody.Já jsem nikomu neublížil.

mean: I didn't mean to hurt you.Nechtěl jsem ti ublížit.

ublížení: grievous/actual bodily harmpráv. těžké/lehké ublížení na zdraví/těle