Hlavní obsah

fuel [fjʊəl]

Podstatné jméno

  • palivo i jaderné, pohonná látka, topivoWe ran out of fuel.Došlo nám palivo.fuel consumptionspotřeba palivafuel tankpalivová nádržfuel-injectedse vstřikováním palivafuel-efficienthospodárný, úsporný, s nízkou spotřebou auto ap.fuel economy/efficiencypalivová úspornost, spotřeba (paliva)fuel woodpalivové dříví

Vyskytuje se v

auxiliary: přídavné palivové nádržeauxiliary fuel tanks

dual: kombinovaný sporákdual fuel cooker

efficiency: (nízká) spotřeba paliva, úspornost, hospodárnost palivováfuel efficiency

efficient: hospodárný, úsporný, s nízkou spotřebou auto ap.fuel-efficient

flap: palivová klapkatech. fuel flap

fuel: spotřeba palivafuel consumption

gauge: palivoměrfuel gauge

injection: vstřikovací motortech. fuel-injection engine

inlet: přívod palivafuel inlet

intake: přívod palivafuel intake

loading: zavážení paliva do reaktorufuel/reactor loading

octane: vysokooktanové palivohigh octane fuel

processing: závod na zpracování jaderného palivanuclear fuel processing plant

solid fuel: vařič na tuhé palivosolid fuel cooker

spent: sklad vyhořelého palivaspent fuel storage facility

tank: benzínová/palivová nádržpetrol/fuel tank

low: Dochází nám palivo., Už máme málo paliva.We are running low on fuel.

kombinovaný: kombinovaný sporákdual fuel cooker

nádrž: palivová nádržfuel tank

palivo: spotřeba palivafuel consumption, hospodárnost auta fuel economy

palivový: palivová nádrž/směsfuel tank/mixture

pohonný: pohonná hmotapropellant, palivo fuel

směs: pohonná/výbušná směsfuel/explosive mixture

spotřeba: (průměrná) spotřeba paliva(average) fuel consumption

stojan: (čerpací) stojan benzinovýfuel dispenser, petrol/AmE gas pump

topný: (lehký) topný olej(light) fuel oil

tuhý: tech. tuhá palivasolid fuels

úspora: úspora energie/nákladů/paliva/teplaenergy/costs/fuel/heat saving

benzin: Došel nám benzín.We have run out of fuel.

přilít: přilít oleje do ohněadd fuel to the fire, pour oil on the flames