Hlavní obsah

run out

Vyskytuje se v

patience: Dochází mi trpělivost.I am running out of patience., My patience is wearing thin.

fuel: Došlo nám palivo.We ran out of fuel.

out of: Došel nám benzín.We are/have run out of petrol.

dech: ztrácet dech i přen.run out of breath

nedostávat se: komu/čemu se nedostává čehosb lacks, is short of sth, wants for sth, sth is deficient in sth, dochází sb is running out of sth

benzin: Došel nám benzín.We have run out of fuel.

docházet: Dochází nám cukr.We are running out of sugar.

dojít: Došel nám benzín.We've run out of petrol.

kvapit: Čas kvapí! není moc časuTime is running out/ticking away.

nachýlit se: Čas se nachýlil.It's getting late., již není moc času Time is running out.

vyběhnout: Vyběhl z místnosti.He ran out of the room.

krátit se: Čas se krátí.Time is running out.

run out: docházet zásoby ap.be running out