Hlavní obsah

postupem

Předložka

  • postupem času/doby časemwith time, in the course of time, (každým dnem) with every/each passing day, (jak šel čas) as time passed, (postupně) gradually

Vyskytuje se v

léčebný: medical procedures/expensesléčebné postupy/výlohy

postupem: with time, in the course of time, každým dnem with every/each passing day, jak šel čas as time passed, postupně graduallypostupem času/doby časem

zaběhlý: beaten trackzaběhlý postup/způsob

vyložit: explain the process to sthvyložit komu postup

action: joint actionspolečný postup, práv. společná žaloba

berth: playoff berthpostupové místo, zajištěný postup do play-off

going: hard/heavy/tough goingobtížný postup/průběh, přen. fuška, makačka co jde těžko

machine tool: machine tool operations(strojové) obráběcí postupy

operating: operating procedurepracovní postup

practice: good practicesprávná praxe, správné postupy profesní ap.

promotion: sport. promotion to the Premier Leaguepostup do Premier League

postup: working procedure, method of operationpracovní postup