Hlavní obsah

write [raɪt]

Slovesopt wrote, pp written

  1. sth on/in sth psát, napsat, zapsat co na co, do čeho na papír, do sešitu ap.I wrote to him.Napsal jsem mu.write shorthandpsát těsnopisem, stenografovat
  2. write (out) sth vypsat co šek, recept ap.

Vyskytuje se v

write: sth vypsat co šek, recept ap.write (out)

write down: zapsat (si), napsat si, poznamenat (si) cowrite sth down

write-in: (ručně) dopsaný kandidát, hlasovací lístek s ručně dopsaným kandidátem který původně nebyl na volebním lístkuwrite-in (candidate)

write into: sth zanést, připsat, vepsat co do čeho do smlouvy, scénáře ap.write sth into

write out: vyčerpat se, vypsat se, vyhořet o inspiraci spisovatelewrite osf out

account: písemná zprávawritten account

back: odepsat na dopiswrite back

creative: tvůrčí psanícreative writing

implement: psací potřebywriting implements

ink: psát peremwrite in ink

material: psací potřebywriting materials

mirror: zrcadlové písmomirror writing

pad: zápisník, poznámkový blokwriting pad

pencil: napsat co tužkouwrite sth in pencil

rune: psaný runamiwritten in runes

utensil: psací potřebywriting utensils

writing: písemněin writing

by: napsaný peremwritten by pen

in: písemněin writing

might: Ta práce mohla být napsána i lépe.The work might have been better written.

so: Tak jsem jí napsal.So I wrote to her.

with: psát peremwrite with a pen

klínový: hist. klínové písmocuneiform (writing)

obrázkový: obrázkové písmopicture writing, starých Egypťanů hieroglyphic writing

omluvenka: přinést omluvenkuprovide a written excuse

papír: dopisní papírletter/writing paper

písemný: písemná prácepísemka written exam, slohová ap. essay, zadaný úkol assignment

popisovací: popisovací tabulewriting board

potřeba: psací potřebywriting implements

psací: psací stůl(writing) desk

psaní: tvůrčí psanícreative writing

slovo: slovem i písmemboth in spoken and written form

stůl: psací/kancelářský stůl(writing)/office desk

světoborný: nic světobornéhohovor. no great shakes, nothing to write home about

šuplík: psát do šuplíkuwrite without publishing

tužka: napsat co tužkouwrite sth in pencil

zkoušení: ústní/písemné zkoušeníoral/written examination

zkouška: písemná/ústní zkouškawritten/oral exam

zvláštní: nic zvláštního co by stálo za zmínkunothing special, hovor. nothing (much) to write home about

kurziva: napsaný kurzívouwritten in italics

napsat: Kdo napsal tu knihu?Who wrote that book?

popsat: Už bylo popsáno mnoho papíru o ...Much has been written about ...

potvrdit: Potvrdili to písemně?Did they confirm it in writing?

psát: Co to píšeš?What are you writing?

recept: vystavit receptwrite (out) a prescription

složit: složit báseňwrite a poem

učit: Učí dítě psát.She is teaching the child to write.

verš: psát veršewrite poetry

vyrozumět: Budete vyrozuměni písemně.You will be notified in writing.

vystavit: ekon. vystavit komu šekdraw/make out/write out a cheque to sb

zapsat: zapsat (si) co do sešituwrite sth down in the exercise book

záznam: písemný/úřední záznamwritten/official record

lámat: lámat hůl nad kýmwrite sb off, consider sb a hopeless case

sláva: hovor. nebýt žádná slávabe no great shakes, be not much cop, be nothing to write home about, horší než obvykle be off-colour