Hlavní obsah

commonly [ˈkɒmənlɪ]

Vyskytuje se v

common sense: common-senserozumný, založený na zdravém rozumu rozhodování ap.

consent: by common consentpo vzájemné dohodě

gnat: (common) gnatkomár (pisklavý)

good: the common goodvšeobecný prospěch, obecné blaho

run: be out of the common runvymykat se z průměru

touch: have the common touchumět to s (obyčejnými) lidmi

buzzard: common buzzardkáně lesní

cold: med. common coldrýma

common currency: become common currencystát se obecně přijímaným (faktem)

daisy: English/common/lawn daisysedmikráska obecná

eel: common eelúhoř říční

frog: common frogskokan hnědý

gull: common/mew gullracek bouřní

hamster: common hamsterkřeček polní

kestrel: common kestrelpoštolka obecná

lettuce: common lettucelocika setá

marigold: pot/common marigoldměsíček lékařský

martin: common house martinjiřička obecná

property: common propertyspolečný majetek, obecní majetek

raven: common ravenkrkavec velký

redstart: common redstartrehek zahradní

sandpiper: common sandpiperpisík obecný

sense: common senseselský/zdravý rozum

share: ekon. common sharekmenová akcie

stock: common stockkmenové akcie

teal: common tealčírka obecná

thyme: common/garden/English thymemateřídouška vonná, tymián rostlina

time: hud. common timesudý takt půlový nebo celý

viper: common viperzmije obecná

vole: common volehraboš polní

weal: for the common wealpro veřejné blaho

whelk: common whelksurmovka vlnitá

zebra: plains/common zebrazebra stepní

house: House of CommonsDolní sněmovna britského parlamentu

usage: be in common usagebýt běžně užívaný slovo ap.

blaho: common good, general welfareobecné blaho

člověk: everyman, common manobyčejný člověk

dobro: for the common goodpro společné dobro

hrachor: grass/Indian pea, common vetchhrachor setý

komora: the Lower Chamber, Lower House, BrE House of Commons, AmE House of Representativesdolní komora

logaritmus: common/natural logarithmmat. dekadický/přirozený logaritmus

místnost: na škole apod. common room, v hotelu lounge, v nemocnici day room, sál assembly roomspolečenská místnost

obecný: common barleybot. ječmen obecný

rozum: common sensezdravý/selský rozum

sépie: common cuttlefishsépie obecná

skokan: common/grass frogskokan hnědý

sněmovna: the Upper/Lower House, v Británii the House of Lords/CommonsHorní/Dolní sněmovna

spojit: join forces with sb, make common cause, come together with sbspojit síly s kým

společný: common gravespolečný hrob

střevle: common minnowstřevle potoční

sůl: common/table saltkuchyňská sůl

škrkavka: common roundwormškrkavka dětská

tabák: common tobaccobot. tabák virginský

zdravý: common sense, reason, duševní zdraví sanity, hovor. marbleszdravý rozum

zlatý: zlatice převislá forsythia, štědřenec odvislý (common) laburnum, golden chainbot. zlatý déšť

zlomek: simple/common/vulgar fractionjednoduchý zlomek

žabinec: common chickweedptačinec žabinec

běžně: The most commonly used phrases are ...Nejběžněji užívané fráze jsou ...

praxe: common practiceběžná praxe

prostý: common peopleprostý lid

všeobecně: commonly known as sthvšeobecně známý jako co

selský: common senseselský rozum

common: the common(s)obecní pozemek, náves