Hlavní obsah

commonly [ˈkɒmənlɪ]

Vyskytuje se v

common: the common(s)obecní pozemek, náves

common: The Commons, House of Commonsdolní sněmovna, poslanci dolní sněmovny britského parlamentu

common: common decencyzáklady slušnosti, základní slušnost, vychovanost

common: have sth in commonmít co společného

common sense: common-senserozumný, založený na zdravém rozumu rozhodování ap.

consent: by common consentpo vzájemné dohodě

gnat: (common) gnatkomár (pisklavý)

good: the common goodvšeobecný prospěch, obecné blaho

ground: find common groundnajít společnou řeč oblast shody

run: the common/general/usual runstandard, normál co je obvyklé

touch: have the common touchumět to s (obyčejnými) lidmi

buzzard: common buzzardkáně lesní

cold: med. common coldrýma

common: out of the commonneobvyklý, nezvyklý, neobyčejný

common: ekon. common shareskmenové akcie

common: práv. common-law marriagespolečná domácnost nesezdaného páru

common: práv. common-law spousedruh

common: mat. the lowest common denominatornejmenší společný jmenovatel, přen. všeobecný vkus, ty nejprostší nároky většiny populace ap.

common: hold sth in common with sbmít co ve společném vlastnictví s kým, sdílet co majetek

common currency: become common currencystát se obecně přijímaným (faktem)

daisy: English/common/lawn daisysedmikráska obecná

eel: common eelúhoř říční

frog: common frogskokan hnědý

gull: common/mew gullracek bouřní

hamster: common hamsterkřeček polní

kestrel: common kestrelpoštolka obecná

lettuce: common lettucelocika setá

marigold: pot/common marigoldměsíček lékařský

martin: common house martinjiřička obecná

property: common propertyspolečný majetek, obecní majetek

raven: common ravenkrkavec velký

redstart: common redstartrehek zahradní

sandpiper: common sandpiperpisík obecný

sense: common senseselský/zdravý rozum

share: ekon. common sharekmenová akcie

stock: common stockkmenové akcie

teal: common tealčírka obecná

thyme: common/garden/English thymemateřídouška vonná, tymián rostlina

time: hud. common timesudý takt půlový nebo celý

viper: common viperzmije obecná

vole: common volehraboš polní

weal: for the common wealpro veřejné blaho

whelk: common whelksurmovka vlnitá

zebra: plains/common zebrazebra stepní

house: House of CommonsDolní sněmovna britského parlamentu

usage: be in common usagebýt běžně užívaný slovo ap.

common: make common cause with sbdát se dohromady, spojit se s kým pro společný cíl

blaho: obecné blahocommon good, general welfare

člověk: obyčejný člověkeveryman, common man

dobro: pro společné dobrofor the common good

hrachor: hrachor setýgrass/Indian pea, common vetch

komora: dolní komorathe Lower Chamber, Lower House, BrE House of Commons, AmE House of Representatives

logaritmus: mat. dekadický/přirozený logaritmuscommon/natural logarithm

místnost: společenská místnostna škole apod. common room, v hotelu lounge, v nemocnici day room, sál assembly room

obecný: bot. ječmen obecnýcommon barley

rozum: zdravý/selský rozumcommon sense

sépie: sépie obecnácommon cuttlefish

skokan: skokan hnědýcommon/grass frog

sněmovna: Horní/Dolní sněmovnathe Upper/Lower House, v Británii the House of Lords/Commons

spojit: spojit síly s kýmjoin forces with sb, make common cause with sb

společný: společný hrobcommon grave

společný: mít co společného s kýmhave sth in common with sb

střevle: střevle potočnícommon minnow

sůl: kuchyňská sůlcommon/table salt

škrkavka: škrkavka dětskácommon roundworm

tabák: bot. tabák virginskýcommon tobacco

zdravý: zdravý rozumcommon sense, reason, duševní zdraví sanity, hovor. marbles

zlatý: bot. zlatý déšťzlatice převislá forsythia, štědřenec odvislý (common) laburnum, golden chain

zlomek: jednoduchý zlomeksimple/common/vulgar fraction

žabinec: ptačinec žabineccommon chickweed

běžně: Nejběžněji užívané fráze jsou ...The most commonly used phrases are ...

praxe: běžná praxecommon practice

prostý: prostý lidcommon people

společný: mít společné zájmyhave common interests

společný: společný jazykcommon language

všeobecně: všeobecně známý jako cocommonly known as sth

selský: selský rozumcommon sense