Hlavní obsah

regulator [ˈregjʊˌleɪtə]

Podstatné jméno

  1. osoba či instituce jmenovaná vládou k řízení určité oblasti bankovnictví ap., k zajištění spravedlivé soutěže ap.spravovatel, dohlížitel, správce, regulační orgán vládou určený
  2. tech.regulátor automatický