Hlavní obsah

nejnovější

Vyskytuje se v

zbrusu: zbrusu novýbrand/spanking new

cesta: razit (novou) cestu v čemblaze a trail in sth

koření: nové kořeníallspice, pimento

nový: nejnovější zprávy poslední dostupnéthe latest news, reportáž ap. newsflash

nový: náb. Nový zákonNew Testament

nový: Šťastný Nový rok!Happy New Year!

nový: nové zpracováníremake

razit: přen. razit (novou) cestublaze a trail

rok: šťastný Nový rokHappy New Year

Skotsko: Nové SkotskoNova Scotia

svět: Starý/Nový světthe Old/New World

šťastný: Šťastný Nový rokHappy New Year

úděl: ekon. Nový úděl program F.D.RooseveltaNew Deal

utvořit: utvořit nový rekordset a new record

Vánoce: Veselé Vánoce a šťastný nový rok!Merry Christmas and a Happy New Year!

vdechnout: vdechnout (nový) život čemubreathe (new) life into sth

vydání: první/nové/nejnovější/knižní vydánífirst/new/latest/book edition

zákon: bibl. Starý/Nový zákonthe Old/New Testament

dovolit si: Nemůžeme si dovolit novou ledničku.We can't afford a new fridge.

načerpat: načerpat novou energiirecharge one's batteries

nahrát: nahrát nové album skupina ap.record/make a new album

nový: Co je nového?What's new/the news?

nový: jako novýas good as new

nový: nejnovější verzethe latest version, aktualizovaná updated version

objevit: Objevil novou planetu.He discovered a new planet.

přestěhovat se: Přestěhovali se do nového domu.They moved into a new house.

úryvek: úryvek z nové knihyextract from a new book

vyzkoušet: vyzkoušet nové metodytry new methods

naučit: Starého psa novým kouskům nenaučíš.You can't teach an old dog new tricks.