Hlavní obsah

seize [siːz]

Vyskytuje se v

day: seize the day(neváhat a) chopit se příležitosti

příležitost: seize/grab the opportunitychopit se příležitosti

vypovědět: fail, give out, seize up, BrE hovor. pack uppřen. vypovědět službu stroj, část těla ap.

popadnout: seize sb by the collarpopadnout koho za límec

zmocnit se: seize control of the territoryzmocnit se vlády nad oblastí

pačesy: seize the opportunity, realizovat nápad ap. pick up the ball and run with itpopadnout příležitost za pačesy