Hlavní obsah

seize [siːz]

Vyskytuje se v

day: seize the day(neváhat a) chopit se příležitosti

hold: catch/grab/get/seize hold of sthchytnout, chňapnout, uchopit, popadnout co

násilí: zmocnit se čeho násilímseize/take sth by force

příležitost: chopit se příležitostiseize/grab the opportunity

vypovědět: přen. vypovědět službu stroj, část těla ap.fail, give out, seize up, BrE hovor. pack up

popadnout: popadnout koho za límecseize sb by the collar

popadnout: Popadl ho vztek.He was seized by anger., He got furious.

zmocnit se: zmocnit se vlády nad oblastíseize control of the territory

pačesy: popadnout příležitost za pačesyseize the opportunity, realizovat nápad ap. pick up the ball and run with it