Hlavní obsah

bracket [ˈbrækɪt]

Podstatné jméno

  1. skupina, třída věková ap.high/low-income bracketvysokopříjmová/nízkopříjmová skupinatax bracketdaňové pásmo, daňová kategorie
  2. tech.držák, konzola, podpěra na stěně ap.bottom bracketstředové složení, středová osa jízdního kola
  3. závorkaBrE kulatá závorkasquare bracketshranaté závorkyBrE curly bracketssložené závorkyangle bracketsšpičaté závorky

Sloveso

  1. sb/sth with sb/sth řadit koho/co ke komu, k čemu do stejné kategorie
  2. sth dát co do závorek, ozávorkovat co

Vyskytuje se v

angle: angle bracketsšpičaté závorky

curly: curly brackets/bracessložené závorky

wall: wall bracketstěnová konzola k zavěšení kolejničky závěsu ap.

hranatý: square bracketshranaté závorky

kategorie: age bracketvěková kategorie

věkový: age group/bracketvěková kategorie/skupina

závorka: put sth in brackets, parenthesize sthdát co do závorek

odstranit: remove stains/the bracketsodstranit skvrny/závorky

bracket: high/low-income bracketvysokopříjmová/nízkopříjmová skupina