Hlavní obsah

prop [prɒp]

Vyskytuje se v

opřít: I propped my bike against the wall.Opřel jsem kolo o zeď.

podepřený: propped on one's elbowspodepřený lokty

prop: propsrekvizity