Hlavní obsah

angle [ˈæŋgəl]

Vyskytuje se v

alternate: geom. alternate anglesstřídavé úhly

angling: angling contestsoutěž v rybolovu

approach: approach angleúhel náběhu frézky ap., nájezdový úhel vpředu vozu

bracket: angle bracketsšpičaté závorky

external: external anglevnější úhel

friction: friction area/angle/bearing/brakestřecí plocha/úhel/ložisko/brzdy

gradient: gradient angleúhel stoupání

incidence: angle of incidenceúhel dopadu

included: mat. angle included by sthúhel sevřený čím přímkami

lead: lead angleúhel stoupání závitu

pitch: tech. pitch angleroztečný úhel, úhel stoupání, úhel náběhu vrtule, závitu ap., úhel sklonu letadla

plane: tech. plane anglerovinný úhel

power: elektr. power anglezátěžný úhel

rake: tech. rake angleúhel sklonu

ramp: ramp angleúhel nájezdu, nájezdový úhel maximální sjízdný pro vozidlo ap.

triangle: right-angled trianglepravoúhlý trojúhelník

view: view anglezorný úhel

visual: visual anglezorný úhel

chytat: fish, na udici anglechytat ryby

pravoúhlý: BrE right-angled triangle, AmE right trianglegeom. pravoúhlý trojúhelník

přímý: straight anglegeom. přímý úhel 180 stupňů

ryba: go fishing/s udicí anglingjít na ryby

rybářský: fishing permit/licence, angling licenserybářský lístek

trojúhelník: equilateral/isosceles/right-angled trianglegeom. rovnostranný/rovnoramenný/pravoúhlý trojúhelník

tupý: obtuse anglegeom. tupý úhel

udice: anglechytat/rybařit na udici

úhel: acute/obtuse/right/straight angleostrý/tupý/pravý/přímý úhel

zorný: angle of vision, oka optic anglezorný úhel

angle: at an anglešikmý, (na) šikmo, nakloněný