Hlavní obsah

pravoúhlý

Přídavné jméno

Vyskytuje se v

trojúhelník: geom. rovnostranný/rovnoramenný/pravoúhlý trojúhelníkequilateral/isosceles/right-angled triangle

triangle: pravoúhlý trojúhelníkright-angled triangle

pravoúhlý: geom. pravoúhlý trojúhelníkBrE right-angled triangle, AmE right triangle