Hlavní obsah

triangle [ˈtraɪˌæŋgəl]

Podstatné jméno

  1. geom.trojúhelníkequilateral/isosceles trianglerovnostranný/rovnoramenný trojúhelníkright-angled trianglepravoúhlý trojúhelníkacute-angled/obtuse-angled triangleostroúhlý/tupoúhlý trojúhelníkBermuda TriangleBermudský trojúhelník
  2. hud.triangl nástroj

Vyskytuje se v

bermudský: bermudský trojúhelníkBermuda Triangle

obecný: geom. obecný trojúhelníkscalene triangle

pravidelný: geom. pravidelný trojúhelníkregular triangle

pravoúhlý: geom. pravoúhlý trojúhelníkBrE right-angled triangle, AmE right triangle

trojúhelník: geom. rovnostranný/rovnoramenný/pravoúhlý trojúhelníkequilateral/isosceles/right-angled triangle

výstražný: dopr. výstražný trojúhelníkwarning triangle

Bermuda: bermudský trojúhelníkBermuda Triangle

congruent: shodné trojúhelníkymat. congruent triangles

eternal: milostný trojúhelníketernal triangle

oblique: obecný trojúhelník nepravoúhlýgeom. oblique triangle

triangle: rovnostranný/rovnoramenný trojúhelníkequilateral/isosceles triangle