Hlavní obsah

eternal [ɪˈtɜːnəl]

Přídavné jméno

  • věčnýeternal damnationvěčné zatraceníeternal lifevěčný životeternal trianglemilostný trojúhelník

Vyskytuje se v

rest: přen. eternal restvěčný odpočinek

trojúhelník: eternal trianglepřen. milostný trojúhelník

věčný: eternal rest/sleepeuf. věčný odpočinek/spánek smrt

eternal: eternal damnationvěčné zatracení