Hlavní obsah

eternal [ɪˈtɜːnəl]

Přídavné jméno

  • věčnýeternal damnationvěčné zatraceníeternal lifevěčný životeternal trianglemilostný trojúhelník

Vyskytuje se v

rest: přen. eternal restvěčný odpočinek

trojúhelník: přen. milostný trojúhelníketernal triangle

věčný: euf. věčný odpočinek/spánek smrteternal rest/sleep

věčný: věčné mládíeternal youth