Hlavní obsah

trojúhelník

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (geometrický útvar) triangle(pravítko) set squaregeom. rovnostranný/rovnoramenný/pravoúhlý trojúhelníkequilateral/isosceles/right-angled triangle
  2. (třístranný tvar)přen. milostný trojúhelníketernal triangle

Vyskytuje se v

bermudský: bermudský trojúhelníkBermuda Triangle

obecný: geom. obecný trojúhelníkscalene triangle

pravidelný: geom. pravidelný trojúhelníkregular triangle

pravoúhlý: geom. pravoúhlý trojúhelníkBrE right-angled triangle, AmE right triangle

výstražný: dopr. výstražný trojúhelníkwarning triangle

Bermuda: Bermuda Trianglebermudský trojúhelník

congruent: mat. congruent trianglesshodné trojúhelníky

eternal: eternal trianglemilostný trojúhelník

oblique: geom. oblique triangleobecný trojúhelník nepravoúhlý

triangle: equilateral/isosceles trianglerovnostranný/rovnoramenný trojúhelník

triangle: right-angled trianglepravoúhlý trojúhelník

triangle: acute-angled/obtuse-angled triangleostroúhlý/tupoúhlý trojúhelník

triangle: Bermuda TriangleBermudský trojúhelník