Hlavní obsah

trojúhelník

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (geometrický útvar) triangle(pravítko) set squaregeom. rovnostranný/rovnoramenný/pravoúhlý trojúhelníkequilateral/isosceles/right-angled triangle
  2. (třístranný tvar)přen. milostný trojúhelníketernal triangle

Vyskytuje se v

bermudský: bermudský trojúhelníkBermuda Triangle

obecný: geom. obecný trojúhelníkscalene triangle

pravidelný: geom. pravidelný trojúhelníkregular triangle

pravoúhlý: geom. pravoúhlý trojúhelníkBrE right-angled triangle, AmE right triangle

výstražný: dopr. výstražný trojúhelníkwarning triangle

Bermuda: bermudský trojúhelníkBermuda Triangle

congruent: shodné trojúhelníkymat. congruent triangles

eternal: milostný trojúhelníketernal triangle

oblique: obecný trojúhelník nepravoúhlýgeom. oblique triangle

triangle: rovnostranný/rovnoramenný trojúhelníkequilateral/isosceles triangle

trojúhelník: geom. rovnostranný/rovnoramenný/pravoúhlý trojúhelníkequilateral/isosceles/right-angled triangle