Hlavní obsah

triangle [ˈtraɪˌæŋgəl]

Podstatné jméno

  1. geom.trojúhelníkequilateral/isosceles trianglerovnostranný/rovnoramenný trojúhelníkright-angled trianglepravoúhlý trojúhelníkacute-angled/obtuse-angled triangleostroúhlý/tupoúhlý trojúhelníkBermuda TriangleBermudský trojúhelník
  2. hud.triangl nástroj

Vyskytuje se v

Bermuda: Bermuda Trianglebermudský trojúhelník

congruent: mat. congruent trianglesshodné trojúhelníky

eternal: eternal trianglemilostný trojúhelník

oblique: geom. oblique triangleobecný trojúhelník nepravoúhlý