Hlavní obsah

trojúhelník

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (geometrický útvar) triangle(pravítko) set squaregeom. rovnostranný/rovnoramenný/pravoúhlý trojúhelníkequilateral/isosceles/right-angled triangle
  2. (třístranný tvar)přen. milostný trojúhelníketernal triangle

Vyskytuje se v

bermudský: Bermuda Trianglebermudský trojúhelník

obecný: scalene trianglegeom. obecný trojúhelník

pravidelný: regular trianglegeom. pravidelný trojúhelník

pravoúhlý: BrE right-angled triangle, AmE right trianglegeom. pravoúhlý trojúhelník

výstražný: warning triangledopr. výstražný trojúhelník

Bermuda: Bermuda Trianglebermudský trojúhelník

congruent: mat. congruent trianglesshodné trojúhelníky

eternal: eternal trianglemilostný trojúhelník

oblique: geom. oblique triangleobecný trojúhelník nepravoúhlý

triangle: equilateral/isosceles trianglerovnostranný/rovnoramenný trojúhelník

trojúhelník: equilateral/isosceles/right-angled trianglegeom. rovnostranný/rovnoramenný/pravoúhlý trojúhelník