Hlavní obsah

angling [ˈæŋglɪŋ]

Podstatné jméno

Vyskytuje se v

angle: at an anglešikmý, (na) šikmo, nakloněný

acute: acute-angledostroúhlý

alternate: geom. alternate anglesstřídavé úhly

angle: angle bracketsšpičaté závorky

approach: approach angleúhel náběhu frézky ap., nájezdový úhel vpředu vozu

bracket: angle bracketsšpičaté závorky

external: external anglevnější úhel

friction: friction area/angle/bearing/brakestřecí plocha/úhel/ložisko/brzdy

gradient: gradient angleúhel stoupání

incidence: angle of incidenceúhel dopadu

included: mat. angle included by sthúhel sevřený čím přímkami

lead: lead angleúhel stoupání závitu

pitch: tech. pitch angleroztečný úhel, úhel stoupání, úhel náběhu vrtule, závitu ap., úhel sklonu letadla

plane: tech. plane anglerovinný úhel

power: elektr. power anglezátěžný úhel

rake: tech. rake angleúhel sklonu

ramp: ramp angleúhel nájezdu, nájezdový úhel maximální sjízdný pro vozidlo ap.

triangle: right-angled trianglepravoúhlý trojúhelník

triangle: acute-angled/obtuse-angled triangleostroúhlý/tupoúhlý trojúhelník

view: view anglezorný úhel

visual: visual anglezorný úhel

angle: geom. obtuse/acute angletupý/ostrý úhel

angle: at right anglev pravém úhlu

chytat: chytat rybyfish, na udici angle

pravoúhlý: geom. pravoúhlý trojúhelníkBrE right-angled triangle, AmE right triangle

přímý: geom. přímý úhel 180 stupňůstraight angle

ryba: jít na rybygo fishing/s udicí angling

rybářský: rybářský lístekfishing permit/licence, angling license

trojúhelník: geom. rovnostranný/rovnoramenný/pravoúhlý trojúhelníkequilateral/isosceles/right-angled triangle

tupý: geom. tupý úhelobtuse angle

udice: chytat/rybařit na udiciangle

úhel: ostrý/tupý/pravý/přímý úhelacute/obtuse/right/straight angle

zorný: zorný úhelangle of vision, oka optic angle