Hlavní obsah

lock [lɒk]

Vyskytuje se v

barrel: lock, stock and barrelse vším všudy, sakumprásk, úplně všechno

horn: lock hornsdostat se do křížku, pohádat se

lock away: lock sth away(u)zamknout, zavřít, zavřít na zámek co kam uschovat

lock away: lock osf awaystáhnout se do ústraní, stranit se ostatních, uzavřít se

lock in: lock sb inzamknout, zavřít koho kde v pokoji

lock out: lock sb outof sth zamknout dveře před kým

lock out: lock osf outzabouchnout si (dveře) do bytu ap.

lock up: lock sb upzavřít do vězení, ústavu

cylinder: lock cylinderzámková vložka

locked: i přen. be locked in battle/conflictbojovat, soupeřit, potýkat se

safety: safety lockpojistka zbraně, zámku, bezpečnostní zámek

steering wheel: steering wheel lockpáka na volant bezpečnostní

dozický: dozický zámekChubb (lock)

komora: plavební/zdymadlová komoralock (chamber)

plavební: plavební komoralock chamber, zdymadlo lift-lock

strčit: strčit koho pod zámeklock sb away

vpustit: nevpustit kohoshut sb out, zamčením budovy ap. lock sb out, exclude sb

zámek: bezpečnostní zámeksecurity lock

vězení: zavřít koho do vězeníimprison sb, put sb in jail/prison, lock sb up

zabouchnout: Zabouchl jsem si (dveře).Locked myself out.

zamknout: Zamkl jsi (dveře)?Have you locked the door?

zasunout: Zasunul klíč do zámku.He inserted the key in(to) the lock.

zavřít: zavřít koho do vězeníput sb in prison/jail, lock sb up

funus: přijít s křížkem po funusemiss the bus, lock the stable door after the horse has bolted

křížek: přijít s křížkem po funuselock the stable door after the horse has bolted

zámek: dát pod zámek koho/co zamknoutlock sb/sth in