Hlavní obsah

lock [lɒk]

Vyskytuje se v

horn: lock hornsdostat se do křížku, pohádat se

lock: lockskadeře

lock away: lock sth away(u)zamknout, zavřít, zavřít na zámek co kam uschovat

lock in: lock sb inzamknout, zavřít koho kde v pokoji

lock out: lock sb outof sth zamknout dveře před kým

lock up: lock sb upzavřít do vězení, ústavu

cylinder: lock cylinderzámková vložka

locked: i přen. be locked in battle/conflictbojovat, soupeřit, potýkat se

safety: safety lockpojistka zbraně, zámku, bezpečnostní zámek

steering wheel: steering wheel lockpáka na volant bezpečnostní

dozický: Chubb (lock)dozický zámek

komora: lock (chamber)plavební/zdymadlová komora

plavební: lock chamber, zdymadlo lift-lockplavební komora

strčit: lock sb awaystrčit koho pod zámek

vpustit: shut sb out, zamčením budovy ap. lock sb out, exclude sbnevpustit koho

zámek: security lockbezpečnostní zámek

vězení: imprison sb, put sb in jail/prison, lock sb upzavřít koho do vězení

zabouchnout: Locked myself out.Zabouchl jsem si (dveře).

zamknout: Have you locked the door?Zamkl jsi (dveře)?

zasunout: He inserted the key in(to) the lock.Zasunul klíč do zámku.

zavřít: put sb in prison/jail, lock sb upzavřít koho do vězení

funus: miss the bus, lock the stable door after the horse has boltedpřijít s křížkem po funuse

křížek: lock the stable door after the horse has boltedpřijít s křížkem po funuse

barrel: lock, stock and barrelse vším všudy, sakumprásk, úplně všechno