Hlavní obsah

stay out

Vyskytuje se v

way: stay out of sb's wayvyhnout se, jít z cesty, nestavět se na odpor komu

plést se: Stay out of it!Nepleť se do toho!

vyhnout se: You'd better stay out of his way.Raději by ses mu měl vyhnout.

stay: stay outof sth stát/držet se mimo co nezaplétat se, nezapojit/nezapojovat se do čeho