Hlavní obsah

stay in

Vyskytuje se v

in: I am staying in a hotel.Bydlím v hotelu.

bydlet: We are staying in a good hotel.Bydlíme v dobrém hotelu.

vyležet: You should stay in bed until you're well.Měl bys to vyležet.

background: stay in the backgroundzůstávat v pozadí o člověku