Hlavní obsah

overnight

Příslovce

  • přes noc, v noci se stát ap.stay overnightzůstat přes noc, přenocovat

Vyskytuje se v

air raid: overnight air-raid on sthnoční letecký úder na co

noc: stay overnightzůstat přes noc přespat

přes, přese: stay overnightzůstat přes noc

zůstat: stay overnight swhzůstat kde na noc

na: stay overnight, stay the nightzůstat na noc

overnight: stay overnightzůstat přes noc, přenocovat