Hlavní obsah

určený

Přídavné jméno

  1. (daný) given(konkrétně) specified(rozhodnutím ap.) determined, jako co(stanovený) appointed as sth(cíleně vymezený ap.) na co designated for sth(o cíli zásilky) destined
  2. (zamýšlený) pro koho/co meant, intended for sb/sthkniha určená dětembook intended for children, children's bookbýt určený pro koho, na co(kniha ap.) be meant for sb/sth, k čemu, na co (vymezený) be designated for sth, (vyhrazený) be given over to sth

Vyskytuje se v

určení: místo určenícíl (place of) destination

určení: příslovečné určenívětný člen čeho adverbial of sth

místo: místo určení(place of) destination

poloha: určit polohu koho/čehofix the position of sb/sth, locate sb/sth, lokalizovat localize sth

příslovečný: příslovečné určeníadverbial

určení: med. určení pohlavídetermination of sex

určení: příslovečné určení způsobu/místa/časuadverbial of manner/place/time

určit: blíže určitspecify

určit: určit polohu koho/čehostanovit fix the position of sb/sth, najít locate sb/sth, lokalizovat localize sth

určit: určit diagnózu koho/čeho nemoci ap.diagnose sb/sth

určit: být určen pro/na koho/cobe intended/meant for sb/sth

způsob: příslovečné určení způsobuadverbial of manner

jím: jím určený zástupcea deputy designated by him

příčina: určit příčinu smrtidetermine the cause of death

stáří: určit stáří čehodetermine the age of sth

určit: Dopis není určen Vám.The letter is not meant for you.