Hlavní obsah

meant [ment]

Související hesla

pt&pp of mean

Přídavné jméno

  1. míněný, myšlený jak, zamýšlený jako coWhat is meant by that?Co se tím myslí?
  2. mající být co o účelu ap.It was meant to be a secret.Mělo to být tajemství.
  3. for sb/sth určený pro koho, na coThis book is not meant for children.Tahle kniha není určená dětem.

Vyskytuje se v

foul: by fair means or foulza každou cenu, všemi prostředky, po dobrém či po zlém dosáhnout něčeho ap.

mean: mean to do sthmít v úmyslu, chtít, zamýšlet udělat co hl. v min. čase

mean: no meanvůbec ne špatný, dost dobrý o dovednostech

meaning: not know the meaning of the wordnevědět, co je to ..., být zcela cizí co komu nemít povědomí

means: by means ofsth pomocí, prostřednictvím čeho

meant: be meant to be sthmít být co, jaký, být předpokládaný, předpokládat se co

arithmetic: mat. arithmetic meanaritmetický průměr

layer: layers of meaningvýznamové roviny

level: mean sea levelstřední úroveň hladiny moře mezi přílivem a odlivem

support: means of supportprostředky k živobytí

transport: means of transportdopravní prostředky

weighted: weighted average/meanvážený průměr aritmetický

by: What do you mean by that?Co tím myslíš?

might: The letters might not have been meant for me.Ty dopisy nemusely být (vůbec) určeny mně.

need: Freedom need not mean independence.Svoboda ještě nemusí znamenat nezávislost.

possibly: What could this possibly mean?Co by to jen mohlo znamenat?

whatever: Whatever can he mean?Co vlastně myslí?

justify: The end justifies the means.Účel světí prostředky.

business: mean businessmyslet to doopravdy