Hlavní obsah

daný

Vyskytuje se v

absolution: odpustit komu, zprostit koho viny, dát komu rozhřešenígive/grant sb absolution

adieu: dát komu sbohem, rozloučit se s kýmbid sb adieu

auction: dát do dražbyput up for auction

being: dát vzniknout čemu, zavést co, uvést co v životbring sth into being

bite: dát čemu řízgive sth some bite

boil: dát vařit vodu v konvici, přivést vodu v konvici k varuboil a kettle, put a kettle on to boil

break: dát si pauzutake a break

breather: dát si pauzu, odpočinout sihovor. take a breather

budge: neustoupit, být zcela neoblomný, nedat si říctnot budge

busy: pustit se do práce, začít se činit, dát se do tohoget busy

close: snožit, dát nohy k soběclose one's legs

consent: dát svůj souhlas k čemugive one's consent to sth

conversation: dát se do řeči/hovoru s kýmenter into conversation with sb

court: dát koho k soudu, zažalovat kohopráv. take sb to court

cross: dát si nohu přes nohu, zkřížit nohycross one's legs

custody: svěřit/dát koho do výchovy/péče komuput/place sb in the custody of sb

Dane: Dáni, Dánovéthe Danes

dinner: dát si co k večeřihave sth for dinner

dish out: dát komu co proto zkritizovat, potrestatdish out criticism/punishment to sb

disposal: dát co komu (plně) dispoziciput sth at sb's (complete) disposal

dissolve: rozesmát se, dát se do smíchu, rozchechtat sedissolve into laughter

enter into: dát se do řeči/hovoru, navázat hovor s kýmenter into conversation with sb

false: ukolébat koho, dát komu falešný pocit bezpečígive sb a false sense of security

farewell: dát sbohem komu, rozloučit se s kýmbid sb farewell

feel: ozvat se, dát o sobě vědět bolest, dopad ap.make osf felt

food: dát komu podnět k zamyšlenígive sb food for thought

forth: vytvořit co, dát vznik(nout) čemukniž. bring forth sth

gallop: dát se do tryskubreak into gallop

give: dát zadostiučiněnígive satisfaction

go: dát se dohromady, spojit se s kýmgo in with sb

going-over: dát komu co proto, podat si koho, ostře zkritizovat koho, napráskat komu, dát komu nakládačku, zmlátit kohogive sb a going-over

hat-trick: dát hattrickscore a hat-trick

honour: dát komu čestné slovogive sb one's word of honour

injection: dát komu injekcigive sb an injection

instruct: podle (daných) instrukcí, jak bylo uloženo za úkolas instructed

known: dát o sobě vědět, upozornit na sebe, dostat se do povědomí veřejnosti ap., ohlásit se pachatel policii ap.make osf known

laughter: rozesmát se, rozchechtat se, dát se do smíchuburst into laughter

lead: pustit/dát psa z vodítka/na vodítkolet/put the dog off/on the lead

licence: opravňovat koho k čemu, dát komu oprávnění k čemugive sb (a) licence to do sth

loose: vydat ze sebe zvuk ap., pustit psa ap., seslat, dát průchod emocím ap., uvolnitlet loose

make: dát slib, slíbit (že)make a promise

manifest: dát jasně najevo, jasně projevit comake sth manifest

move: dát (se) do pohybuget moving

order: dát příkazgive order

pawn: zastavit, dát do zástavy coput sth in pawn

plant: dát pusu komu, políbit kohoplant a kiss on sb

preference: dát přednost komu/čemu, upřednostnit koho/cogive preference to sb/sth

professional: stát se profesionálem, dát se na profesionální dráhuturn professional

promise: dát slibmake a promise

a, an: Dám si jablko.I will have an apple.

abort: Nechala si to vzít., Dala dítě pryč.She aborted her child.

advice: Nechej si poradit., Poslechni mě., Dej na mne.Take my advice.

apiece: Každému jsem dal dvě jablka.I gave them two apples apiece.

basket: dát košscore a basket

care: Nemáte chuť na džus?, Dáte si džus?Would you care for some juice?

distance: Dá se tam dojít pěšky.It is within walking distance.

except: Nedá se dělat nic jiného než čekat.Nothing more to do except wait.

fit: To se nedá jíst.It is not fit to eat.

hand: Zvedni ruku., Dej ruku nahoru.Put your hand up.

harm: Za zeptání nic nedáš.There's no harm in asking.

have: Dal jsem si umýt auto.I had my car washed.

hear: Ozvi se mi., Dej o sobě vědět.Let me hear from you.

immediately: Dej mi vědět hned jak to dokončíš.Let me know immediately after you've finished it.

in: Dej to do ledničky.Put it in the fridge.

lunch: Co si dáš k obědu?What will you have for lunch?

meet: Kde si dáme sraz?Where shall we meet?

mess: Tys tomu ale dal., Tys to pěkně zpackal.You have made a real mess of it.

must: Musím si dát drink.I must have a drink.

on: Dej to na postel.Put it on the bed.

one: Tady se nedá jíst.One can't eat here.

place: Dej to zpátky na místo.Put it back to its place.

practice: Je to otázka cviku., To se dá naučit.It comes with practice.

preventable: Této nemoci se dá předcházet.The disease is preventable.

back burner: dát co k ledu, odložit co na později méně naléhavý problém ap.put sth on the back burner

bitten: kdo se jednou spálil, podruhé si dá pozor, chybami se člověk učíonce bitten, twice shy

blank cheque: dát komu volnou rukugive sb a blank cheque

breakfast: nandat to komu, převálcovat koho, natřít to komu, dát komu kartáčhovor. have sb for breakfast

common: dát se dohromady, spojit se s kým pro společný cílmake common cause with sb

countenance: zachovat klid, nedat na sobě nic znátkeep one's countenance

help: S tím se nedá nic dělat., Nedá se tomu zabránit.It cannot be helped.

hold: neustoupit, nedat se, stát si za svýmhold one's ground

message: dát jasně najevo, vyslat zprávusend a message

own goal: dát si vlastní gól, přen. sám si uškodit, podřezat si pod sebou větev, naběhnout siscore an own goal