Hlavní obsah

daný

Vyskytuje se v

dát: dát sipožít ap. co have* sth, provést ap. take*

dát se: nedat senevzdat ap. not give* in, hold* one's ground, fight* one's corner, bránit se ap. stand*/stick* up for osf, stát si za svým stick* to one's guns

dopustit: nedat dopustitvelmi si pochvalovat na co swear* by sth

líbit: dát si líbitco tolerate, bear* sth

odležet: nechat odležet, dát odležetnechat uzrát co leave* sth to mature/ripen, mature, mellow, ripen sth

zabrat: dát zabratvysílit komu exhaust, hovor. wear* out sb, silně znepříjemňovat život give* sb a hard time

záležet: dát si záležetsnažit se do* one's best, give* it one's best, na čem take* great pains to do sth

znát: dát znátprojevit co show* sth, jevit známky show* marks of sth

avízo: dát avízo komu varovat ap.tip sb off

bába: dát komu babutag sb

bomba: dát/nastražit bombu kamplant a bomb swh

cesta: dát/vydat se na cestuset out (for a journey), embark on/start a journey, hit the road, hl. řidič, po silnici take to the road

cigareta: zapálit/dát si cigaretulight/have a cigarette

dát: dát vědět komulet sb know

dát: dát přednost čemu před čímprefer sth to sth

dát: dát komu výpověďgive sb his/her notice

dát: dát výpověď kdohand/give in one's notice, give notice

dát: dát lekci komuteach sb a lesson

dát: dát najevo coshow, manifest, demonstrate sth

dát: dát si na častake one's time

dát: dát si schůzku s kýmarrange to meet sb

dát: dát komu na vybranou z čehogive sb a choice of sth

dát: dát si pozortake care, watch out for sth, beware of sb/sth

dát: dát si sprchutake/have a shower

dát: dejme tomu ...(let's) suppose ..., let's assume

dát: dát kolovat copass sth (a)round

dát: dát do pořádkuput sth in order, spor ap. settle sth

dát se: dát se na cestuset out for a journey

dát se: dát se do práceget down to work

dát se: dát se na útěkstart to flee, take flight

dát se: dát se ostříhathave/get one's hair cut, get a haircut

dlaha: dát co do dlahy ruku ap.splint sth

dopustit: kdo nedá dopustit na koho/coobhajuje ap. sb won't hear a (bad) word (said) against sb/sth, důvěřuje kvalitě ap. sb swears by sth

dražba: dát co do dražbyput sth up for auction

fouknout: dát komu/nechat koho fouknout do balonkubreathalyze sb

gól: sport. dát gólscore (a goal), AmE též tally (a goal)

jídlo: dát si něco k jídluhave something to eat

kázání: hovor. dát komu kázánígive sb a lecture

kolovat: nechat/dát kolovat copass sth (a)round

křížem: dát si nohy/ruce křížemcross one's legs/arms

mat: dát mat komucheckmate sb

míra: dát dobrou/špatnou míru nalít ap.give full/short measure

náhubek: dát psovi náhubekmuzzle the dog, put the muzzle on the dog

nájem: dát co komu do nájmurent sth (out) to sb

najevo: dát najevo coshow, manifest, demonstrate, display

námaha: dát si tu námahu udělat cotake the trouble to do sth

napospas: nechat/dát koho napospas komu/čemuleave sb at/to the mercy of sb/sth, ve štychu leave sb high and dry/to twist in the wind

noha: dát si nohu přes nohucross one's legs

obměkčit: dát se obměkčitrelent, dát se přemluvit come (a)round

ocenit: nechat/dát si ocenit cohave sth valued/appraised

okolnost: za daných okolnostíunder given circumstances

pauza: dát si (krátkou) pauzutake a (short) break

pěst: dát komu pěstípunch sb, hovor. bash, biff, slang. sock sb

pevně: pevně danýset (in concrete), fixed

poddat se: dát se poddatgive in

podnět: dát podnět k čemuinitiate sth

pohlavek: dát komu pohlavekslap sb on the head, zast. box sb's ear

pohov: dát si pohov odpočinout sihave a rest, relax, put one's feet up

pohyb: dát se do pohybuget/start moving

pokuta: dát komu pokutufine sb

pokyn: dát komu pokyn k čemuinstruct sb to do sth, gestem ap. motion to sb

pořádek: dát co do pořádkuporovnat ap. get sth in order, napravit ap. put sth right, rectify sth

posudek: dát komu posudekgive sb a reference

pouto: dát komu poutahandcuff sb, put handcuffs on sb, hovor. cuff sb

pozor: dát si pozor na koho/co možné nebezpečíbeware, be wary of sb/sth

protiúčet: dát co na protiúčet/protiúčtemtrade sth in

přednost: dá(va)t přednost komu/čemu před kým/čímprefer sb/sth to sb/sth, upřednostnit give preference to sb/sth over sb/sth, mít raději též like sb/sth better than sb/sth

přednost: Dej přednost v jízdě! značkaBrE Give way, AmE Yield

příkaz: vydat/dát příkazissue/give an order

pusa: dát komu pusugive sb a kiss, kiss sb

razítko: dát razítko na co, opatřit co razítkemput a stamp on sth, stamp sth

signál: dát komu signálgive sb a signal

sklenička: dát si skleničkuhave a drink

slovo: dát komu (své) (čestné) slovogive sb one's word (of honour)

souhlas: dát souhlas k čemugive one's consent to sth

spát: dát spát koho děti ap.put sb to bed

srozuměná: dát na srozuměnou komudát vědět let sb know, oficiálně sdělit notify sb, hl. nepřímo give sb to understand, veřejně make it known

stranou: dát (si) co stranou peníze ap.put sth aside

šance: dát komu šancigive sb a chance

štěnice: nasadit/dát štěnici kamplant a bug swh

tip: dát komu tip na coradu give sb a tip on sth, upozornit na put sb onto sth

úschova: dát co do úschovy ke komugive sth to sb for safekeeping

vědět: dát vědět komulet sb know

vědomí: dát co komu na vědomínotify sb of sth, let sb know sth

výběr: dát komu na výběrgive sb a choice

vybraná: dát komu na vybranoulet sb choose, give sb a choice of sth

vyhazov: dát vyhazov komufire, sack sb, give sb the sack

vyniknout: dát vyniknout čemushow sth to good advantage, kontrastem ap. set off sth

výpověď: dát komu výpověďgive sb his/her notice, hovor. fire sb

výpověď: podat/dát výpověď v prácigive/hand in one's notice, hovor. quit