Hlavní obsah

perm [pɜːm]

Sloveso

  • perm sb's hair udělat trvalou komu

Vyskytuje se v

perm: get/have a permnechat si udělat trvalou