Hlavní obsah

permanently [ˈpɜːmənəntlɪ]

Vyskytuje se v

address: permanent addressstálá adresa, adresa trvalého bydliště

disablement: permanent disablementtrvalá invalidita, trvalé postižení

employee: government/permanent employeesstátní/stálí zaměstnanci

adresa: temporary/permanent/return addresspřechodná/stálá/zpáteční adresa

bydliště: domicile, place of permanent residencetrvalé bydliště

náměstek: undersecretary, hl. BrE permanent secretary, hl. CanE též v ČR deputy ministernáměstek ministra

ondulace: perm(anent wave), hl. ve 20. letech 20. st. marcel (wave)trvalá ondulace

pobyt: permanent residencetrvalý pobyt

pohon: permanent all/four-wheel drivetech. trvalý pohon všech kol

stálý: permanent addressstálá adresa

trvale: permanently disabledtrvale invalidní

trvalý: permanent addressadresa trvalého bydliště

ustání: incessantly, a dlouho ceaselessly, unceasingly, continually, continuously, constantly, permanently, without stoppingbez ustání

výstava: permanent exhibitionstálá výstava

permanent: anat. permanent teethtrvalý chrup