Hlavní obsah

permanently [ˈpɜːmənəntlɪ]

Vyskytuje se v

address: permanent addressstálá adresa, adresa trvalého bydliště

disablement: permanent disablementtrvalá invalidita, trvalé postižení

employee: government/permanent employeesstátní/stálí zaměstnanci

permanent: anat. permanent teethtrvalý chrup