Hlavní obsah

period [ˈpɪərɪəd]

Podstatné jméno

  1. doba, období, lhůtaprobationary periodzkušební lhůtanotice periodvýpovědní lhůtalifetime perioddoba životnostifor a fixed period (of time)na dobu určitoupráv. period of limitationpromlčecí lhůta
  2. hodina vyučovací ap., (vyhrazená) doba
  3. sport.třetina, poločas utkání
  4. blok vyučovacích hodin ap.
  5. menstruacemissed periodvynechání menstruace
  6. AmE ling.tečka za oznamovací větouBrE= full stop

Příslovce

  • a hotovo už o tom nechci diskutovat

Vyskytuje se v

garanční: warranty/guarantee period, term of warrantygaranční doba/lhůta

horizont: within a period of (next) sthv horizontu čeho časově

ledový: Ice Age, odb. glacial perioddoba ledová

lhůta: guarantee/warranty periodzáruční lhůta

národ: (great) migration of peoples, historické období The Migration Periodstěhování národů

období: examination periodzkouškové období

přechodný: transition(al) periodpřechodné období

rozmyšlení: cooling-off periodpráv. lhůta na rozmyšlení u smlouvy ap.

stěhování: migration of peoples, historické období The Migration Periodhist. stěhování národů

účetní: accounting books/periodúčetní knihy/období

určitý: for a fixed period (of time)na dobu určitou

výpůjční: loan periodvýpůjční doba/lhůta

záruční: warranty/guarantee periodzáruční doba/lhůta

zkušební: odsouzeného, zaměstnance ap. probation(ary) period, pro testování výrobku ap. trial periodzkušební doba/lhůta

životnost: lifetime perioddoba životnosti

menstruace: form. menstruate, hovor. have a periodmít menstruaci

úsek: period/stretch of timečasový úsek

zkouškový: during the exam periodběhem zkouškového období

due: due perioddoba/lhůta splatnosti pohledávky ap.

glacial: glacial perioddoba ledová

guarantee: guarantee periodzáruční doba

incubation: incubation periodinkubační doba onemocnění

indefinite: for an indefinite periodna dobu neurčitou

migration: hist. Migration Periodstěhování národů

notice: notice periodvýpovědní lhůta účtu ap.

payback: payback perioddoba splatnosti, doba návratnosti investice

period: probationary periodzkušební lhůta

probationary: probationary periodzkušební doba/lhůta k vyzkoušení pracovníka ap.

shoulder: shoulder season/periodvedlejší sezona

trial: trial periodzkušební doba

warranty: warranty periodzáruční lhůta/doba

Cretaceous: the Cretaceous (period)křída poslední období druhohor, křídový útvar

limitation: limitation (period)promlčecí lhůta, (doba) promlčení

probation: probation (period)zkušební doba před přijetím do práce