Hlavní obsah

zaměřený

Vyskytuje se v

obchodně: obchodně zaměřenýbusiness-oriented

pozornost: zaměřit pozornost na cofocus on sth, aim one's attention to sth, zero in on sth/sb

úzce: úzce zaměřenýnarrowly focused

zaměřit: zaměřit pohled na koho/cofix one's eyes on sb/sth

zaměřit: zaměřit (svou) pozornost na koho/coturn one's attention to sb/sth, concentrate on sb/sth

downmarket: go downmarketzaměřit se na levnější produkci firma

fix: fix one's attention on sb/sthzaměřit (svou) pozornost na koho/co

focused: narrowly focusedúzce zaměřený

outwards: look outwardszaměřit se na vnější možnosti v navazování vztahů ap.

direct: measures directed at ...opatření zaměřená na ...

focus: The research is focused on ...Výzkum je zaměřený na ...