Hlavní obsah

zaměřený

Vyskytuje se v

obchodně: obchodně zaměřenýbusiness-oriented

pozornost: zaměřit pozornost na cofocus on sth, aim one's attention to sth, zero in on sth/sb

úzce: úzce zaměřenýnarrowly focused

zaměřit: zaměřit pohled na koho/cofix one's eyes on sb/sth

downmarket: zaměřit se na levnější produkci firmago downmarket

fix: zaměřit (svou) pozornost na koho/cofix one's attention on sb/sth

focused: úzce zaměřenýnarrowly focused

outwards: zaměřit se na vnější možnosti, rozhlížet se po možných partnerech z venku v navazování vztahů ap.look outwards

direct: opatření zaměřená na ...measures directed at ...

focus: Výzkum je zaměřený na ...The research is focused on ...