Hlavní obsah

locate [ləʊˈkeɪt]

Vyskytuje se v

located: be locatednacházet se, být umístěný kde