Hlavní obsah

located [ləʊˈkeɪtɪd]

Vyskytuje se v

poloha: určit polohu koho/čehofix the position of sb/sth, locate sb/sth, lokalizovat localize sth

určit: určit polohu koho/čehostanovit fix the position of sb/sth, najít locate sb/sth, lokalizovat localize sth